Met deze Schiphollen-lijst stellen we halve waarheden en niet nagekomen beloftes aan de kaak. Ook zetten we de feiten op een rij. Wij staan voor eerlijke metingen, heldere analyses en geen valse claims.

Uit de groslijst van mythes hebben we op basis van een enquête onder het publiek een top 10 samengesteld. Per mythe kon aangegeven worden in hoeverre men deze relevant vindt om extra onder de aandacht te brengen bij de politiek en de media. Velen hebben gestemd, meegedacht en kwalitatieve input gegeven. Daar zijn we heel dankbaar voor en zo zijn we tot een mooie lijst gekomen:

Categorie Klimaat

Dat is wat vaak wordt gezegd. Maar ongeveer 70 procent van het vliegverkeer vanaf Schiphol heeft een Europese bestemming. De maximale capaciteit van Lelystad Airport, 45.000 vakantievliegtuigbewegingen per jaar, is overbodig als die passagiers gebruikmaken van de vijftien voor die bestemmingen bestaande treinverbindingen. Lees meer

Vliegen is de meest klimaatbelastende manier van transport en een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgassen. Toch valt de luchtvaart niet onder het klimaatakkoord van Parijs en is die officieel nog geen onderdeel van het Nederlandse klimaatakkoord. Alle sectoren in Nederland maken serieus werk van energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen, behalve de luchtvaart. Lees meer

Het idee van klimaatcompensatie is dat de vervuiler anderen betaalt om CO2-uitstoot te reduceren, zodat de vervuiler zelf meer kan uitstoten. De vraag is echter hoe effectief dat is. Volgens een studie van de Europese Commissie is 85 procent van de compensatieprojecten binnen het zogeheten Clean Development Mechanism (CDM) van de VN mislukt als het gaat om het terugdringen van de uitstoot. Lees meer

Elektrische vliegtuigen, waterstof als vervanger van kerosine en vlootvernieuwing: het zijn belangrijke ontwikkelingen, maar voor het halen van de klimaatdoelen komen ze te laat. Voor elektrische vliegtuigen geldt dat ze alleen op (heel) korte afstanden ingezet kunnen worden en dat het alleen gaat om kleine vliegtuigen met een klein aantal passagiers. Lees meer

Categorie Geluidshinder

De geluidsbelasting wordt niet gemeten maar berekend. Deze berekeningen doen iets geks: ze zorgen ervoor dat bij meer vliegbewegingen nauwelijks extra geluidhinder oplevert. Lees meer

De ervaringen van omwonenden tellen niet mee bij het bepalen van geluidhinder. Dat komt wederom doordat geluidhinder alleen door computermodellen wordt berekend en niet wordt gemeten. Lees meer

Woon je dicht bij een luchthaven, maar buiten de officiële geluidscontouren (48 Lden), dan ervaar je volgens de overheid geen hinder van vliegverkeer. Omwonenden buiten de officiële geluidscontouren worden namelijk niet meegeteld als het gaat om geluidsbelasting. Lees meer

Categorie Economie

De bijdrage van het Schiphol-complex aan de Nederlandse economie wordt vaak overdreven. Dik zestig procent van de passagiers die vliegen vanaf de Schipholvliegvelden gaat op vakantie of op bezoek bij vrienden. Hun bijdrage aan de Nederlandse economie is minimaal, namelijk 0,5 procent. Lees meer

De strategie die Schiphol volgt, is gebaseerd op transferpassagiers en is er daarom een van maar laagwaardige groei. Dat het ook anders kan, bewijst de Londense luchthaven Heathrow, die een kwaliteitsstrategie volgt. De directie van Heathrow wil de geluidhinder beperken door het absolute aantal vliegbewegingen te beperken. Lees meer

Categorie Afspraak is Afspraak?

Tien jaar geleden is een verlaging van 34.000 naar 32.000 nachtvluchten afgesproken, in combinatie met een stille glijvluchtlanding. Omdat het onvoldoende lukte die stille glijvluchten uit te voeren, is afgesproken het aantal nachtvluchten te verminderen naar 29.000, maar in 2015 bleken het er toch weer 32.300 te zijn. Lees meer

Onderstaande mythes hebben de Schiphollen-Top-10 niet gehaald, maar blijven uiteraard het melden waard.

Categorie Geluidshinder

Alle omwonenden rond Schiphol (naar schatting een half miljoen mensen) die wonen in een huis dat na 2005 binnen de geluidscontouren is gebouwd, tellen niet mee in de berekeningen van de geluidhinder. Voor Schiphol bestaan die omwonenden kennelijk niet. Lees meer

Mensen die gaan wonen binnen de 20 Ke-geluidscontour van Schiphol, wat tot nu toe niet was toegestaan vanwege de grote geluidsoverlast, moeten door het verplicht ondertekenen van een kettingbeding erkennen dat ze overlast kunnen verwachten. Overheden kunnen met hun eventuele klachten weinig tot niets doen. Lees meer

Categorie Afspraak is Afspraak?

Voor Schiphol is afgesproken de banen die de minste hinder veroorzaken het meest te gebruiken. Tijdens pieken kan een secundaire banen worden bijgeschakeld als extra start- of landingsbaan. In de praktijk is de groei van het aantal vliegbewegingen vooral opgevangen door de banen die de grootste hinder veroorzaken, de secundaire banen. Lees meer

In het zogeheten Aldersakkoord is in 2008 afgesproken dat op Schiphol maximaal 500.000 vliegtuigen mogen starten en landen. Maar in het geval van Schiphol is 500.000 in werkelijkheid 507.000. Dat komt doordat sommige vliegtuigen (handelsverkeer) wél en andere, (privé vliegtuigen) niet meegeteld worden. Lees meer

Verder onderzoek naar veiligheid

Aan de hand van alle reacties is gebleken dat het aspect ‘veiligheid’ in relatie tot de groei van de luchtvaart in de lijst werd gemist. Dit is een punt dat wij verder willen en moeten onderzoeken. Uiteraard gaan wij daarbij niet over één nacht ijs. Zodra daar meer over bekend is, houden wij u hiervan op de hoogte. Wilt u ons steunen om een deskundig onderzoek naar veiligheid en luchtvaart te kunnen uitvoeren dan zijn wij heel dankbaar met een donatie. Hierdoor kunnen wij onze acties blijven voortzetten.

Praat mee over onze Schiphollen-Top-10. Wat is uw mening?