Fijnstof door luchtvaart zorgt voor gezondheidsschade

Fijnstof is altijd schadelijk voor de gezondheid. En hoe kleiner de deeltjes, hoe groter de gezondheidseffecten. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen deze kleine deeltjes vrij in de lucht. Vliegtuigen stoten daarom veel fijnstof uit. En vooral ook veel van de allerkleinste deeltjes in de lucht: ultrafijnstof. Als een Boeing 747 opstijgt, wordt in deze periode evenveel ultrafijnstof uitgestoten als door 1 miljoen vrachtwagens. Hierdoor heeft luchtvaart een grote gezondheidsimpact op de omwonenden van luchthavens.

Gezondheidsrisico's fijnstof en ultrafijnstof (aanwijzingen voor effecten in het oranje zijn nog in vroeg stadium, maar steeds sterker)

Normen fijnstof onveilig hoog en worden overschreden

De normen die in Nederland gelden zijn geen veilige normen voor de gezondheid. Fijnstof heeft namelijk altijd een negatieve impact op de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt echter wel een norm aan die twee keer zo laag is als in de EU en Nederland:

  • Voor fijnstof 20 microgram/m3 in plaats van 40 microgram/m3
  • Voor ultrafijnstof 10 microgram/m3 in plaats van 25 microgram/m3

Op verschillende plekken worden de normen van de EU nog overschreden in Nederland. Ook zijn de normen gemiddeldes, die geen rekening houden dat omwonenden van luchthavens een extra hoge dosis (ultra)fijnstof inademen.

Zelf in actie komen?

Meer lezen over fijnstof en luchtvaart?

Fijnstof en gezondheid

Ultrafijnstof en gezondheid

Beleid

Metingen

Heeft u meer goede bronnen? Laat het ons weten!